Beschermingsmaatregelen

crisis.be

Nationaal portaal voor informatie over het beheer van noodsituaties

Portail national pour information sur la gestion de situations d'urgence

nationalen Portals für information überNotfall-Management

Beschermingsmaatregelen voor de bevolking

Indien er een bedreiging bestaat voor de veiligheid of gezondheid van de mens, zal tot beschermingsmaatregelen voor de bevolking beslist worden.

 

Hoe kan dit gebeuren?

 • SCHUILEN: u blijft ter plaatse maar in beschermende omstandigheden, bijvoorbeeld binnen in huis, op de werkplaats of in de auto.

 

 • EVACUEREN: u verplaatst zich van een gevarenzone naar een veilige zone, ofwel alleen ofwel in groep.

 

 • REDDING: u wordt door een hulpverlener weggehaald uit een situatie die al onveilig is.

 

 

Wat te kiezen?

 • De hulpverleners zullen bij de keuze van de beste maatregelen verschillende factoren moeten tegen mekaar afwegen:
 • hoe gevaarlijk is de situatie en hoe gevaarlijk kan het worden;
 • hoe lang kan de noodsituatie duren (bv. hoe lang kan een gifwolk blijven hangen);
 • hoeveel personen zijn erbij betrokken;
 • hoe groot is de gevarenzone;
 • wat is het tijdstip van de dag;
 • wat zijn andere omstandigheden (bv. stroompanne of storm);
 • hoe lang zou het duren om iedereen te evacueren;
 • zijn er voldoende transportmiddelen beschikbaar;
 • zijn er voldoende onthaalcentra of opvangplaatsen beschikbaar;
 • kunnen we met iedereen contact opnemen;
 • wat zijn de risico's voor de hulpverleners;
 • ... ?

 

 • De overheid zal zeker niet in alle gevallen onmiddellijk beslissen om te evacueren omdat aan een evacuatie ook gevaren verbonden zijn:
 • transportrisico's
 • gezondheidsrisico's voor personen die niet in optimale gezondheid zijn
 • risico voor hulpverleners die een gevarenzone moeten binnengaan
 • ...

 

 

U als burger ...

 

 • kan zich voor een deel voorbereiden op een aangekondigde én plotse evacuatie, door thuis een noodpakketje klaar te maken, dat binnen enkele minuten kan aangevuld worden en meegenomen.

 

 • Wat bereidt u voor?

 

 1. Een lijst met belangrijke telefoonnummers en andere gegevens.
 2. Een zaklamp (bij voorkeur met dynamo zodat u geen batterijen nodig heeft).
 3. Een draagbaar radiootje (bij voorkeur ook zonder batterijen).
 4. Rubber handschoenen (bijvoorbeeld om vervuilde of besmette voorwerpen aan te raken).
 5. Fotokopies van uw verzekeringsattesten of polissen.
 6. Een eerste-hulpkit.
 7. Een stadsplan van uw woonplaats.
 8. K-way, isolerend dekentje of andere reservekleding.

 

 • Wat neemt u ook nog bij op het moment van de evacuatie zelf?

 

 1. Uw gsm, mét lader.
 2. Rubberen laarzen.
 3. Aangepast kledij.
 4. Uw medicatie.
 5. Identiteitskaart, bloedgroepkaart, bankaart, contant geld.
 6. indien van toepassing: Babyvoeding en verzorgingsartikelen.

 

 

Als u vanuit uw woning vertrekt:

 • sluit alle ramen en deuren;
 • controleer fornuizen, vuren, verwarmingstoestellen.
 • Citoyen
 • Professionel
 • Wiki
 • blog
 • Bibliothèque
 • Burger
 • Professional
 • Wiki
 • blog
 • Bibliotheek
 • Nestibulum
 • Laoreet risuis
 • Convallis
 • Nolacierat
 • Sollicitue puru
 • Nestibulum
 • Laoreet risuis
 • Convallis
 • Nolacierat
 • Sollicitue puru